Category: Movie News

30 Jul by admin

คอนเสิร์ตการกุศลอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังจากมองข้ามกฎระเบียบทางสังคม

คอนเสิร์ตการกุศลที่มี The Chainsmokers อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังจากที่ภาพปรากฏขึ้นเพื่อแสดงให้แฟน ๆ มองข้ามกฎระเบียบทางสังคมที่ห่างไกลคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Safe & Sound เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ Hamptons และถูกเรียกเก็บเงินในฐานะประสบการณ์การขับรถทางดนตรี แต่วิดีโอที่ถ่ายจากเวทีแสดงให้เห็นฝูงชนของผู้คนที่อยู่นอกรถยืนอยู่ใกล้กัน